Historie

Ryjice Foto.jpg Ryjice Foto.jpg

 Z kroniky plicního sanatoria Ryjice.

Myšlenka vybudování dělnické ozdravovny vzešla z řad dělnictva. Po nesnázích s úřady byl v letech 1894-1895 založen Podpůrný dělnický spolek se sídlem v Ústí nad Labem. Spolek koupil v nedalekých Ryjicích za 2 tisíce zlatých hospodářství a byla vystavěna ozdravovna pro 25 osob, která byla otevřeno 15. května 1898. Zvláštní výbor revírní bratrské pokladny pak uskutečnil výstavbu hlavní budovy v r.1905, ta byla zvýšena o jedno patro v r. 1928 a léčilo se zde 120 dělníků. Provoz udržoval Podpůrný dělnický spolek a přispívala revírní bratrská pokladna v Mostě a Okresní nemocnice v Ústí nad Labem. Ústav prošel mnoho finančními krizemi, největší v r. 1919, kdy musel být přechodně uzavřen. Pomohla až svépomocná akce dělníků a příspěvky velkých podniků. Dělníci zde pobývali 2-3 týdny, vyjímečně déle, odcházeli neradi, zvláště v době velké nezaměstnanosti. Přes nepřízeň rakouských úřadů tak bylo vybudováno v Ryjicích první dělnické rekreační středisko v našich zemích. V době l. světové války sloužilo zařízení raněným vojákům a koncem 2. světové války zde byli němečtí uprchlíci. V roce l945 byla léčebna ve správě Ústředního svazu nemocenského pojištění a pacienti zde byli na doléčení aby jejich přechod do normální života nebyl tak prudký. Od roku 1948 zde byla budována, s mnoha velkými přestavbami, plicní léčebna pro léčení TBC. Bylo vybudováno rtg pracoviště a laboratoře. Od roku 1954 slouží nemocnbice plně jako léčebna TRN, až do roku 1973 kdy je část lůžek postupně měněna na lůžka dlouhodobé péče. Od roku 1993 plně v režimu LDN. Od roku 2003 změnila nemocnice název z LDN na NNP. Statut lůžek dlouhodobé péče zůstal zachován. Od 1.9.2015 je zařízení součástí Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. jako Oddělení následné péče Ryjice.