Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Oddělení následné péče Ryjice


Hlavním zaměřením oddělení je poskytování specializované ústavní péče zaměřené především na doléčení a ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpícími dlouhotrvajícími chorobami, zejména obyvatelům ústeckého kraje, především pro spádové území Ústecka.

Do Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Oddělení následné péče Ryjice jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče po úrazech nebo akutních onemocněních. Pacienti jsou překládáni především z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dále pak nemocnice Děčín a jiných zdravotnických zařízení.

 

Jedná se zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, pacienty v bezvědomí i pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

V ONP Ryjice není pacientům poskytována akutní péče mimo léčbu akutní exacerbace chronických onemocnění při léčebném pobytu . Z terénu jsou pacienti přijímáni po objednání praktickým lékařem nebo po indikaci z geriatrické ambulance. Neposkytujeme respitní péči.

Do ONP Ryjice jsou pacienti překládáni po předchozí telefonické domluvě ošetřujícího lékaře s primářem, event. pověřeným lékařem ONP Ryjice.

Čekací doba na přijetí je závislá na obsazenosti lůžek, vyjímečně přesahuje 5 kalendářních dní.


 

Oznámení o změně poskytovatele zdravotních služeb v Nemocnici následné péče Ryjice

Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace, se sídlem Ryjice č. p. 1, 403 31 Ryjice, IČ: 72753536 („prodávající“), uzavřela dne 29. 7. 2015 se společností Krajská zdravotní, a. s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 13, IČ: 25488627 („kupující“), smlouvu o koupi závodu, na základě které došlo k převodu činností Nemocnice následné péče Ryjice na Krajskou zdravotní, a.s. (prodávající prodal celý svůj závod kupujícímu a tím na něho převedl vlastnická práva ke všemu, co k závodu jako celku náleží, tedy ke všem věcem, právům, závazkům, dluhům a jiným majetkovým hodnotám sloužícím k provozování závodu a se závodem souvisejícím).

Smlouva o koupi obchodního závodu nabyla účinnosti dne 1. 9. 2015

Se smlouvou o koupi závodu zákon spojuje převod práv a povinností včetně závazkových vztahů, na které se koupě vztahuje, z prodávajícího na kupujícího, aniž by smluvní strany nebo třetí osoby musely činit další právní jednání.

Krajská zdravotní, a.s. se tak stala poskytovatelem zdravotních služeb poskytovaných dosud v nemocnici následné péče. Nově je poskytovatelem zdravotních služeb Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – oddělení následné péče II (Ryjice). O pacienty se pečuje ve stejných prostorách jako doposud a pečuje o ně stejný personál.

 

Kontakty na společnost Krajská zdravotní, a.s.:

http://www.kzcr.eu/o-nas/vedeni-spolecnosti/default.aspx

Kontakty na Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem:

 http://www.kzcr.eu/o-nas/kontaktni-udaje-identifikace/default.aspx

 (záložka „Ústí nad Labem“)

 

GERIATRICKÁ AMBULANCE ONP RYJICE

Odborně Geriatrickou ambulanci zajišťují MUDr. Petra Kozmová a MUDr. Květa Blšťáková.

Adresa pracoviště: Poliklinika Stříbrníky

Stříbrnická 10 (pod Českou poštou)

PSČ: 400 11

tel: 472 717 268, 733 783 918

e-mail: prijem@nnpryjice.cz, gambulance@nnpryjice.cz

 

Ordinační hodiny:

Pondělí od 13.30 do 17.30 hodin

Úterý     od 13.30  do 17.30 hodin

Čtvrtek  dle objednání

Objednání pacientů do Geriatrické ambulance je možno telefonicky.