Kapacita

 Kapacita ONP v Ryjicích je 115 lůžek.

Léčebný pavilon ONP je stavebně rozčleněn na tři oddělení.

  1. oddělení – zelené – v přízemí, kapacita 35 lůžek
  2. oddělení – růžové – v 1. patře, kapacita 43 lůžek
  3. oddělení – žluté    – ve 2. patře, kapacita 37 lůžek

Do ONP jsou pacienti překládáni po předchozí telefonické domluvě ošetřujícího lékaře s primářem, event. pověřeným lékařem ONP. Čekací doba na přijetí je závislá na obsazenosti lůžek, vyjímečně přesahuje 5 kalendářních dní.

Personální vybavení

7 lékařů, 4 z nich jedno a více atestovaní, 32 SZP, všichni jsou registrováni dle. zákona 96/2004 Sb. o Nelékařských zdravotnických povoláních, 2 NZP a 12 PZP.