Odborná péče

V našich odděleních je pacientům poskytována odborná fyzio a ergoterapeutická péče, prováděná týmem specializovaných fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Péči poskytuje 7 fyzioterapeutek, 1 ergoterapeutka a klinický logoped.

Kvalita poskytovaných služeb je permanentně kontrolována a hodnocena indikátory kvality, kterými jsou sledování pádů a nutričních parametrů u všech pacientů, výskyt nemocničních nákaz a spokojenosti pacientů. Před propuštěním je pacienty vyplňován anonymní dotazník spokojenosti s poskytnutou péčí. Připomínky a příspěvky jsou využívány ke zlepšení poskytované péče.

V léčbě ran a dekubitů spolupracujeme s výrobci moderních materiálů na léčení ran, používáme moderních materiálů a metod k léčení ran.