Pokyny pro návštěvy

 

Vážení příbuzní, přijali jsme člena Vaší rodiny do léčení v ONP Ryjice. ONP je zdravotnické zařízení k doléčení a rehabilitaci pacientů, kteří jsou k nám překládáni po zvládnutí akutního onemocnění v nemocnici a v žádném případě nenahrazuje pobytové zařízení sociální péče typu Domova důchodců. Délka pobytu v našem zařízení záleží na zdravotním stavu pacienta. Péče je hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou. Z peněz, poskytnutých na provoz, nejsme schopni zajistit hygienické potřeby pacientů (toaletní papír, mýdlo, šampon, hřeben, kartáček na zuby či čištění zubní protézy, pleťový krém), proto prosíme rodiny o zajištění těchto pomůcek. Zajistěte pomůcky na holení. V případě požádání personálu a po domluvě s rodinou lze pacientovi zajistit ostříhání vlasů a oholení zdravotnickým personálem, který však není kvalifikován v holičských a kadeřnických službách. V případě potřeby zajistěte pro svého přibuzného pomůcky pro inkontinenci.

Návštěvy jsou umožněny denně, ale vzhledem k charakteru zařízení pouze ve vyhrazených hodinách. V případě příznivého počasí je možno se souhlasem ošetřujícího personálu vyvézt pacienta do parku. K léčbě pacienta patří také dietní strava, která může být v indikovaných případech základem léčby (např.cukrovka). Proto dříve, než přinesete pacientům něco na přilepšenou, informujte se o vhodnosti doplňků u ošetřujícího lékaře.

Důchody jsou přijímány z pošty 1x týdně. Po dlouholetých zkušenostech máme vypracován vnitřní řád, jakým způsobem je s penězi pacientů nakládáno, také s přihlédnutím k jejich psychickému stavu. Informace získáte u ošetřujícího lékaře nebo sociální sestry. Sociální problematiku je možno řešit v určené dny v odpoledních hodinách se sociální sestrou. Informace o zdravotním stavu podávají lékaři denně v době návštěv od 14.00 do 15.30 hodin. Nenechávejte pacientům u sebe větší obnos než 100,- Kč a cennosti.

Pacient musí mít u sebe občanský průkaz a kartu pojištěnce. Pokud bude mít zájem, může být jeho občanský průkaz a průkaz pojištěnce během hospitalizace uložen na sesterně.

V případě zájmu nabízíme za finanční úhradu pronájem TV přijímače v majetku NNP nebo provoz vlastního TV přijímače. Možnost internetového připojení Wi-Fi za poplatek. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Za  ONP Ryjice MUDr. Petra Kozmová - primářka

PRACOVNÍ DOBA

sociální pracovnice - budova č.p.1

Pondělí  7-15.30 hodin          od 13.00 hodin - sociální pohovor

Úterý     7-17.00 hodin         od 13.00 hodin - sociální pohovor

Středa   7-16.00 hodin          od 13.00 hodin - sociální pohovor

Čtvrtek   7-15.00 hodin        od 13.00 hodin - sociální pohovor

Pátek       7-14.00 hodin

Kontakt: paní Ing.Denisa.Krčmaříková

Tel.: 472 734 050

POKLADNÍ HODINY  

BUDOVA TECHNICKO HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 

Pondělí  6.15-14.30 hodin

Úterý     6.15-14.30 hodin

Středa   7.00-15.30 hodin   Od 13.00 hodin výplata důchodů po domluvě se sociální sestrou.

Čtvrtek   6.15-14.30 hodin

Pátek     6.15-14.30 hodin

K VÝPLATĚ DŮCHODŮ NUTNÉ PŘEDLOŽIT OBČANSKÝ PRŮKAZ.

Kontakt: paní A.Salvetová

Tel.: 472 734 050