Vzdělávání lékařů

Nemocnice následné péče je akreditované pracoviště k uskutečňování vzdělávacího programu v rámci specializačního vzdělávání lékařů v oboru geriatrie.

Typ pracoviště: I. typ

Základní kmen zajišťovaný akreditovaným pracovištěm: interní

Termín zahájení vzdělávacího programu: 11.5.2010

Počet školících míst v oboru specializačního vzdělávání: 2

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

V ONP pracuje 32 SZP, většina je registrována podle zákona 96/2004 sb. o Nelékařských zdravotnických povoláních. Podmínkou získání registrace je celoživotní vzdělávání, sestry se povinně zúčastňují vzdělávacích akcí regionálního a republikového charakteru, svou erudici potvrzují přednáškovou činností na regionálních i nadregionálních akcích i pořádáním vlastních seminářů. V ONP pracují sestry specialistky, absolventky pomaturitního specializačního studia v oboru geriatrie.